Úvod > Obchodní podmínky
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu DrinkOnline

stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP")

1. Prodávajícím v internetovém obchodě DrinkOnline.cz je společnost EMMA SLOVAKIA s.r.o. se sídlem Liptovská 2719/3, Trenčín 911 08, Slovensko.

2. Kupujícím v internetovém obchodě je každá fyzická, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Minimální objednávka v internetovém obchodě DrinkShop.sk je 270 Kč s dph. Pokud má kupující v košíku zboží v menší hodnotě než 270 Kč s dph, bude na to při vstupu do košíku upozorněn.

4. Kupující bude v procesu objednávky vyzván uvést osobní údaje (fakturační a dodací adresa, kontakt), které jsou potřebné pro správné vystavení daňového dokladu a správné doručení objednávky. Tato pole jsou označeny hvězdičkou a v případě, že budou v době potvrzení objednávky nevyplněny, bude na to upozorněn. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno a příjmení, adresa, telefon).

5. K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího a tedy k uzavřené kupní smlouvy dochází na základě Potvrzení této správně a úplně vyplněny objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany prodávajícího. Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zaslána potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu Vaší objednávky (např. Čekáme na zboží, čekáme na platbu, objednávka zrušena, zboží bylo expedována, apod.). Objednávku si může registrovaný kupující zkontrolovat v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

6. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo prodávajícího. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba). Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, má kupující všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

7. Kupující může využít jeden z následujících způsobů platby:
a)    Platba při odběru - kupující zaplatí za objednané zboží v hotovosti při jeho převzetí. Poplatek za tento typ platby je 23 Kč s dph.
b)    Platba převodem na účet - kupující zaplatí za objednané zboží převodem na účet IBAN: CZ15 5500 0000 0026 2780 1820. Zboží bude expedováno po přijetí platby. Lhůta na zaplacení je 5 pracovních dnů. V případě nezaplacení objednávky do 5 pracovních dnů bude objednávka prodávajícím stornována.
c)    Platba kartou - kupující zaplatí za objednané zboží kartou prostřednictvím zabezpečeného systému TrustCard. Při zvolení této možnosti bude kupující po potvrzení objednávky automaticky přesměrován na platební bránu TrustCard. Podporované typy karet - VISA, Mastercard a Maestro.
d)    Internet banking - kupující zaplatí za objednané zboží internet bankingem prostřednictvím zabezpečeného systému TrustPay. Při zvolení této možnosti bude kupující po potvrzení objednávky automaticky přesměrován na platební bránu TrustPay. Podporované banky: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisen bank, Fio Banka, Moneta Money Bank, mBank, UniCredit Bank.
e)    PayPal - kupující zaplatí za objednané zboží prostřednictvím zabezpečeného systému PayPal. Při zvolení této možnosti bude kupující po potvrzení objednávky automaticky přesměrován na platební bránu PayPal. Poplatek za tento typ platby je 4% z ceny objednávky.

8. V případě doručení objednávky na kupujícím zadanou adresu bude kupujícímu vypočtena a vyúčtována částka za přepravní následujícím způsobem: objednávka zboží v hodnotě do 999,99 Kč s dph / přepravní  189 Kč s dph, objednávka zboží v hodnotě od 100 Kč s dph do 1999,99 Kč s dph / přepravní 89 Kč s dph, objednávka zboží v hodnotě nad 2000 Kč s dph / přepravní grátis.

9. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší lhůtě po přijetí objednávky. Dodací lhůta začíná běžet po přijetí objednávky v případě způsobu platby "platba při odběru" a po přijetí platby v případě způsobů platby "TrustCard - Platba kartou, TrustPay - Internet Banking, Platba převodem na účet a PayPal". Maximální dodací lhůta objednávky je dodací lhůta produktu s nejdelší dodací lhůtou nacházejícího se v objednávce. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží.

10. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě způsobu platby "platba při odběru". Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel spolu s dodaným zbožím, případně mu bude zaslán v elektronické podobě.

11. V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, neoznámí o uložení zásilky, kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), prodávající bude požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena výpočtem na základě váhy zboží, maximálně však ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má kupující termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud kupující na výzvu prodávajícího v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována. Kupující může požádat o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, není však v tomto případě možné využít způsob platby "platba při odběru".
 
12. Kupující jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem Slovenské republiky možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží, pokud nebyl zboží zakoupené a převzato osobně u prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy kupující kontaktuje prodávajícího a zašle mu písemně nebo elektronicky prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, obalu, apod.) Kupující zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu prodávajícího (ale ne formou dobírky). Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě objednávky, nebo v souvislosti s ní, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud kupující nepožádá jinak. Uvedené je prodávající povinen splnit, pokud kupující prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Kupující může v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslat zboží současně s oznámením o odstoupení od smlouvy, nebo následně nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

13. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, u zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

14. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "Výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby akce.

15. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou zadáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od smluvního přepravce a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Reklamace viditelně poškozené zásilky, převzetí jejíž bez vad potvrdil kupující smluvnímu přepravci, nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. V případě neviditelného poškození zásilky (poškození je zjištěno po rozbalení zásilky) je kupující povinen ihned kontaktovat prodávajícího.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Ve všech těchto případech o tom prodávající informuje kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona Slovenské republiky č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož prodávající jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

18. Kupující po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Kupující může zasílání kdykoliv odvolat přes linku, která se nachází v emailech, které mu budou doručovány.

19. Prodej alkoholu je možný pouze osobám starším 18 let. Odesláním elektronického formuláře s objednávkou alkoholu kupující zároveň potvrzuje, že ke dni objednávky dovršil věk 18 let. Prodávající je oprávněn tuto skutečnost ověřit vyžádáním platného dokladu totožnosti.

20. Kupující a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

21. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáže příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

23. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

24. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, reklamační řád.

25. Formulář pro odstoupení od smlouvy

26. Formulář pro uplatnění reklamace

27. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: +421 32 640 01 09.

28. Kupující může využít řešení sporů mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů (ARS). Kupující má právo podat návrh na zahájení ARS subjektu alternativního řešení sporů. Seznam těchto subjektů najde na stránce www.mhsr.sk. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů. Podrobnější informace o celé problematice se nacházejí v Zákoně Slovenské republiky č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 524/2013 a v Zákoně Zlovenské republiky č.102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (znění od 1.2.2016).

Tyto VOP jsou platné od 22.1.2019 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.